Nieuws


Beste leden,

 

ivm de clinic van Ad Aarts is de vergadering, as maandag 17 november in Loon op Zand, vervroegd naar 19.30 uur!!Ledenvergadering KNHS District Zuid op 17 november 20.00 uur

INCLUSIEF Clinic Ad Aarts

 Maandag 17 november vindt de Algemene Ledenvergadering plaats (aanvang 20.00 uur) in Loon op Zand bij Manege ROS.

Na de vergadering, waarin onder meer de begroting voor 2015 en de wedstrijdagenda 2014-2015 aan bod komen, worden de kampioenen uit District Zuid gehuldigd. Na een korte pauze zal in de rijhal een clinic worden gegeven door Ad Aarts. In navolging op zijn lezing bij een vorige ledenvergadering gaat Ad Aarts in op de praktijk "Het opleidingsscala van het paard".

Locatie van de vergadering, clinic en de agendapunten staan in:

UITNODIGING ALV najaarsvergadering AGENDA

Het verslag van de voorjaarsvergadering vindt u op leden info, notulen. 

 

Oproep kandidaatstelling bestuurslid RecreatieMensport

In de nieuwe organisatiestructuur van de KNHS wordt er nadrukkelijk meer aandacht besteed aan de recreatieve paardensport. ook in het bestuur van de Mendistricten zal daar actief invulling aan worden gegeven door nog twee te werven bestuursleden met als aandachtspunt de recreatieve Mensport. Wij zijn als Mendistrict Zuid daarom per direct op zoek naar kandidaten die een grote affiniteit hebben met de recreatieve Mensport.

Profiel Portefeullehouder Recreatie Mensport.  (link)


Heeft u interesse in deze functie of heeft u vragen? Neem dan contact op met het Districtsbestuur. Voorzitter; Pierre Sommers ( P.Sommers@Telfort.nl  0646133022) of stuur uw kandidaatstelling (naam, korte motivatie waarom u interesse heeft en contactgegevens) op naar secretariaat@districtzuidmennen.nl.

U kunt zich tot een week voorafgaand aan de vergadering van 17 november kandidaat stellen. Dit in verband met een intakegesprek met de vertrouwenscommissie die een advies over de kandidaten zal uitbrengen aan het bestuur.

Wij hopen op 17 november twee nieuwe bestuursleden te kunnen benoemen in de vergadering. 

  


Startpassen SGMW ook geldig voor dressuur-vaardigheid wedstrijden

Wellicht ten overvloede wijzen wij graag vanaf deze plek op het feit dat een startpas voor de SGWM ook geldig is voor het rijden van dressuur-vaardigheidswedstrijden. Voor een tweespan is er echter een extra handeling voor nodig aangezien in dressuur-vaardigheid de winstpunten worden geregistreerd op namen van de paarden/pony's, en dat is bij SGWM (waar je met wisselende samenstelling van het tweespan kan starten) niet het geval. Daarom is er voor dressuur-vaardigheid een startpas nodig waar de namen van de paarden/pony's op staan vermeld.

Dus wil je starten met je 2-span in DV waar je al SGWM wedstrijden mee rijdt dan moet je toch een startpas geschikt voor dresuur-vaardigheid bij de KNHS aanvragen, dit is verder geheel kosteloos.

Met een enkelspan heb je van bovenstaande geen last en kan je gewoon SGWM én DV rijden met je huidige pas.